Bu Şəxsi Məlumatların Məxfilik Siyasəti (bundan sonra Məxfilik Siyasəti adlanacaq) saytın domen adında yerləşdiyi bütün məlumatlara şamil edilir. dits.md, saytdan istifadə edərkən İstifadəçi haqqında məlumat əldə edə bilər.

 1. ŞƏRTLƏRİN TƏYİRİ

1.1 Bu Məxfilik Siyasətində aşağıdakı şərtlər istifadə olunur:

1.1.1. dits.md saytının administrasiyası (“bundan sonra Saytın Administrasiyası”) - dits.md adından fəaliyyət göstərən, şəxsi məlumatları təşkil edən və (və ya) emal edən, habelə məqsədlərini müəyyən edən saytı idarə etmək üçün səlahiyyətli işçilər. fərdi məlumatların emalı, emal edilməli olan fərdi məlumatların tərkibi, fərdi məlumatlarla həyata keçirilən hərəkətlər (əməliyyatlar).

1.1.2. "Şəxsi məlumatlar" - birbaşa və ya dolayısı ilə müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilə bilən şəxsə (fərdi məlumatların subyekti) aid hər hansı məlumat.

1.1.3. “Fərdi məlumatların emalı” - avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə və ya belə vasitələrdən istifadə etmədən fərdi məlumatlarla, o cümlədən toplanması, qeydə alınması, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi) ilə həyata keçirilən hər hansı hərəkət (əməliyyat) və ya hərəkətlər (əməliyyatlar) məcmusudur. ), şəxsi məlumatların çıxarılması, istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi), şəxsiyyətsizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi.

1.1.4. “Fərdi məlumatların məxfiliyi” Operatorun və ya fərdi məlumatlara çıxışı olan digər şəxsin fərdi məlumat subyektinin razılığı olmadan və ya başqa hüquqi əsasın mövcudluğu olmadan yayılmasına icazə verməməsi üçün məcburi tələbdir.

1.1.5. “Sayt İstifadəçisi (bundan sonra İstifadəçi)” internet vasitəsilə sayta daxil olan və saytdan istifadə edən şəxsdir.

1.1.6. “Kukilər” veb-server tərəfindən göndərilən və istifadəçinin kompüterində saxlanılan kiçik bir məlumat parçasıdır, veb-klient və ya veb-brauzer hər dəfə HTTP sorğusunda veb-serverə göndərir. müvafiq sayt.

1.1.7. “IP ünvanı” IP protokolundan istifadə etməklə qurulmuş kompüter şəbəkəsindəki qovşağın unikal şəbəkə ünvanıdır.

 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

2.1. İstifadəçinin saytdan istifadəsi bu Məxfilik Siyasəti və İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalı şərtləri ilə razılaşmanı təşkil edir.

2.2. Məxfilik Siyasətinin şərtləri ilə razılaşmadıqda İstifadəçi saytdan istifadəni dayandırmalıdır.

2.3.Bu Məxfilik Siyasəti yalnız sayta aiddir. Sayt İstifadəçinin saytda mövcud olan keçidlər vasitəsilə daxil ola biləcəyi üçüncü tərəf saytlarına nəzarət etmir və məsuliyyət daşımır.

2.4. Sayt rəhbərliyi sayt istifadəçisi tərəfindən təqdim olunan şəxsi məlumatların düzgünlüyünü yoxlamır.

 1. MƏXFİLLİK SİYASƏTİNİN MÖVZUSU

3.1. Bu Məxfilik Siyasəti Sayt Administrasiyasının saytda qeydiyyatdan keçərkən İstifadəçinin Sayt Administrasiyasının tələbi ilə təqdim etdiyi şəxsi məlumatların məxfiliyini qorumaq rejimini açıqlamamaq və təmin etmək öhdəliyini müəyyən edir.

3.2. Bu Məxfilik Siyasətinə əsasən işlənməsinə icazə verilən şəxsi məlumatlar İstifadəçi tərəfindən dits.md saytında əlaqə formasını doldurmaqla təmin edilir və aşağıdakı məlumatları ehtiva edir:

3.2.1. İstifadəçinin soyadı, adı;

3.2.2. İstifadəçinin əlaqə telefon nömrəsi;

3.2.3. e-poçt ünvanı (e-poçt);

3.3. Dits.md reklam bloklarına baxarkən və sistemin statistik skriptinin (“piksel”) quraşdırıldığı səhifələrə baş çəkərkən avtomatik ötürülən Məlumatları qoruyur:

 • IP ünvanı;
 • kukilərdən məlumat;
 • brauzer (və ya reklamlara daxil olan digər proqram) haqqında məlumat;
 • giriş vaxtı;
 • reklam bölməsinin yerləşdiyi səhifənin ünvanı;
 • istinad edən (əvvəlki səhifənin ünvanı).

3.3.1. Kukilərin söndürülməsi dits.md vebsaytının avtorizasiya tələb edən hissələrinə daxil ola bilməməsi ilə nəticələnə bilər.

3.3.2. Dits.md ziyarətçilərinin IP ünvanları haqqında statistik məlumatlar toplayır. Bu məlumat texniki problemləri müəyyən etmək və həll etmək üçün istifadə olunur.

3.4. Yuxarıda qeyd olunmayan hər hansı digər şəxsi məlumat (istifadə olunan brauzerlər və əməliyyat sistemləri və s.) bəndlərdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, təhlükəsiz saxlanmalı və yayılmamalıdır. 5.2. və 5.3. bu Məxfilik Siyasətinin.

 1. İSTİFADƏÇİNİN ŞƏXSİ MƏLUMATLARININ TOPLANMASI MƏQSƏDLƏRİ

4.1. dits.md saytının administrasiyası İstifadəçinin şəxsi məlumatlarından aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edə bilər:

4.1.1. dits.md saytında əlaqə formasını dolduran İstifadəçinin şəxsiyyəti

4.1.2. İstifadəçiyə dits.md veb-saytının fərdiləşdirilmiş resurslarına girişin təmin edilməsi.

4.1.3. İstifadəçi ilə rəyin yaradılması, o cümlədən bildirişlərin göndərilməsi, dits.md veb-saytının istifadəsi ilə bağlı sorğular, xidmətlərin göstərilməsi, İstifadəçidən sorğu və ərizələrin işlənməsi.

4.1.4. Təhlükəsizliyi təmin etmək və saxtakarlığın qarşısını almaq üçün İstifadəçinin yerinin müəyyən edilməsi.

4.1.5. İstifadəçi tərəfindən təqdim olunan şəxsi məlumatların düzgünlüyünün və tamlığının təsdiqi.

4.1.6. dits.md internet saytının istifadəsi ilə bağlı problemlər yaranarsa, İstifadəçiyə effektiv müştəri və texniki dəstəyin göstərilməsi.

4.1.7. İstifadəçiyə dits.md adından və ya dits.md partnyorları adından onun razılığı, məhsul yeniləmələri, xüsusi təkliflər, qiymət məlumatları, bülletenlər və digər məlumatların təqdim edilməsi.

4.1.8. İstifadəçinin razılığı ilə reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi.

4.1.9. Məhsulları, yeniləmələri və xidmətləri əldə etmək üçün İstifadəçiyə dits.md tərəfdaşlarının saytlarına və ya xidmətlərinə girişin təmin edilməsi.

 1. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN EMAL EDİLMƏSİ ÜSULLARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

5.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalı vaxt məhdudiyyəti olmadan, istənilən qanuni üsulla, o cümlədən avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə və ya bu cür vasitələrdən istifadə edilmədən fərdi məlumatların informasiya sistemlərində həyata keçirilir.

5.2. İstifadəçi razılaşır ki, Sayt Administrasiyası şəxsi məlumatları üçüncü şəxslərə, xüsusən də kuryer xidmətlərinə, poçt təşkilatlarına, telekommunikasiya operatorlarına yalnız İstifadəçinin dits.md saytında yerləşdirilmiş sifarişini yerinə yetirmək məqsədi ilə ötürmək hüququna malikdir.

5.3. İstifadəçinin şəxsi məlumatları Moldova Respublikasının səlahiyyətli dövlət orqanlarına yalnız Moldova Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş əsaslarla və qaydada verilə bilər.

5.4. Şəxsi məlumatların itirilməsi və ya açıqlanması halında, Sayt Administrasiyası İstifadəçiyə şəxsi məlumatların itirilməsi və ya açıqlanması barədə məlumat verir.

5.5. Sayt administrasiyası İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını icazəsiz və ya təsadüfən daxil olmaqdan, məhv etməkdən, dəyişdirməkdən, bloklamaqdan, surətini çıxarmaqdan, yaymaqdan, habelə üçüncü şəxslərin digər qanunsuz hərəkətlərindən qorumaq üçün zəruri təşkilati və texniki tədbirlər görür.

5.6. Sayt rəhbərliyi İstifadəçi ilə birlikdə İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının itirilməsi və ya açıqlanması nəticəsində yaranan itkilərin və ya digər neqativ nəticələrin qarşısını almaq üçün bütün lazımi tədbirləri görür.

 1. TƏRƏFLƏRİN ÖZELLİKLƏRİ

6.1. İstifadəçi borcludur:

6.1.1. dits.md saytından istifadə etmək üçün lazım olan şəxsi məlumatlar haqqında məlumat verin.

6.1.2. Bu məlumat dəyişərsə, şəxsi məlumatlar haqqında təqdim olunan məlumatları yeniləyin, əlavə edin.

6.2. Saytın rəhbərliyi aşağıdakılara borcludur:

6.2.1. Alınan məlumatı yalnız bu Məxfilik Siyasətinin 4-cü bəndində göstərilən məqsədlər üçün istifadə edin.

6.2.2. Məxfi məlumatların məxfi saxlanılmasını, İstifadəçinin əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan açıqlanmamasını, habelə bəndlər istisna olmaqla, İstifadəçinin ötürülən şəxsi məlumatlarını satmamaq, mübadilə etməmək, dərc etməmək və ya başqa mümkün yollarla açıqlamamaqdan əmin olun. 5.2. və 5.3. bu Məxfilik Siyasətinin.

6.2.3. Mövcud işgüzar əməliyyatlarda bu tip məlumatların mühafizəsi üçün adətən istifadə olunan prosedura uyğun olaraq İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının məxfiliyini qorumaq üçün tədbirlər gör.

6.2.4. Etibarsız şəxsi məlumatlar aşkar edildikdə, İstifadəçi və ya onun qanuni nümayəndəsi və ya fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqan tərəfindən sorğu və ya sorğu edildiyi andan müvafiq İstifadəçiyə aid şəxsi məlumatların yoxlanış müddəti ərzində bloklanması. məlumatlar və ya qanunsuz hərəkətlər.

 1. TARAFLARIN MƏSULİYYƏTİ

7.1. Öhdəliklərini yerinə yetirməyən sayt rəhbərliyi, bəndlərdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, Moldova Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, İstifadəçinin şəxsi məlumatların qanunsuz istifadəsi ilə bağlı çəkdiyi itkilərə görə məsuliyyət daşıyır. 5.2., 5.3. və 7.2. bu Məxfilik Siyasətinin.

7.2. Məxfi Məlumatın itirilməsi və ya açıqlanması halında Sayt Administrasiyası bu məxfi məlumatlara görə məsuliyyət daşımır:

7.2.1. İtirilənə və ya açıqlanana qədər ictimai mülkiyyətə çevrildi.

7.2.2. Sayt Administrasiyası tərəfindən qəbul edilməmişdən əvvəl üçüncü şəxsdən alınmışdır.

7.2.3. İstifadəçinin razılığı ilə açıqlanıb.

 1. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

8.1. dits.md saytının İstifadəçisi ilə Sayt Administrasiyası arasındakı münasibətlərdən yaranan mübahisələr üzrə iddia ilə məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl iddianın (mübahisənin könüllü həlli üçün yazılı təklif) təqdim edilməsi məcburidir.

8.2. İddianı alan şəxs iddianın alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində iddianın baxılmasının nəticələri barədə iddiaçıya məlumat verir.

8.3. Razılaşma əldə edilmədikdə, mübahisə Moldova Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə orqanına göndəriləcəkdir.

8.4. Moldova Respublikasının mövcud qanunvericiliyi bu Məxfilik Siyasətinə və İstifadəçi ilə Sayt Administrasiyası arasındakı münasibətlərə tətbiq edilir.

 1. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR

9.1. Sayt rəhbərliyi İstifadəçinin razılığı olmadan bu Məxfilik Siyasətinə dəyişiklik etmək hüququna malikdir.

9.2. Yeni Məxfilik Siyasəti, Məxfilik Siyasətinin yeni nəşrində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, dits.md saytında yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.

9.3. Bu Məxfilik Siyasəti ilə bağlı bütün təkliflər və ya suallar e-poçt ünvanına göndərilməlidir [email protected]

9.4. Cari Məxfilik Siyasəti https://dits.md/privacy-policy/ səhifəsində mövcuddur.