Зачем нужен сайт?

De ce este nevoie de un site?

Why do you need a web-site?

Вас интересует увеличение кол-ва клиентов?

Вас интересует узнаваемость Вашего бренда, товара, услуги?

Вас интересует увеличение продаж?

Если нет, то тогда пройдите по другим разделам сайта.

Если же Вы хотите чтобы Вас быстро находили, знали и говорили люди друг другу имя Вашего сайт, то тогда можете дочитать до конца.

И так — сайт, в первую очередь надо понять для чего он Вам нужен.

Если Вы не будете с него ничего продавать, не предлагать на нём ни каких услуг, а показывать понятную и ёмкую информацию о Вашей организации, о Ваших услугах и товарах, которых не много, то тогда Вам нужен просто и удобный сайт визитка.

Такие сайты, сайты визитки, можно сделать на уже готовом, удобном дизайне, что сокращает цену сайта в разы. В разделе Сайт визитка Вы можете увидеть несколько удобных и понятных сайтов-визиток.

Если Вы хотите показывать на сайте большой объём информации, каталоги товаров, онлайн заказы, создать онлайн магазин, сделай сайт с индивидуальным дизайном и широким, разнообразным функционалом — Вам стоит посетить следующую страницу — Сайты с широким функционалом и индивидуальным дизайном.

И так — сайт Вам нужен для:

 • Информирования клиентов и потенциальных клиентов о Вас, о Ваших товарах и услугах
 • Помощь Вам и Вашим клиентам в работе
 • Получение мощного рекламного инструмента
 • Увеличение числе клиентов
 • Увеличение узнаваемости Вашего бренда
 • Создание баз клиентов, товаров и пр.
 • Продажа товаров и услуг через интернет
 • и многое другое!

Определит для чего Вам нужен сайт, в определении с этим помочь Вам мы можем!

Sunteți interesat în creșterea numărului de clienți?

Sunteți interesat în gradul înalt de cunoaștere a brand-ului, produsului, serviciilor Dvs.?

Sunteți interesat în sporirea vânzărilor?

Dacă nu, mergeți la alte secțiuni ale site-ului.

În caz dacă doriți să fiți găsit rapid, ca clienții să Vă cunoască și să transmită unul altuia numele site-ului Dvs., atunci puteți citi până la sfârșit acest mesaj.

Deci — site-ul, în primul rând trebuie să realizați pentru ce este nevoie de el.

Dacă nu intenționați să utilizați site-ul Dvs. pentru a vinde ceva, a oferi careva servicii, ci să afișați informații clare și voluminoase privind organizația Dvs.,serviciile și produsele Dvs., care nu sunt multe, atunci aveți nevoie de un site de vizită online, unul ușor și simplu.

Astfel de site-uri, site-uri de vizită se pot face pe baza unui design deja finit, unul simplu, ceea ce ar reduce prețul site-ului de multiple ori. În secțiunea Site de vizită puteți vedea niște site-uri de vizită, simpli și clari.

Dacă doriți să afișați pe site volume mari de informații, cataloage de mărfuri, comenzi on-line, să înființați un magazin on-line, să faceți un site cu un design individual și o funcțională amplă, diversificată —  merită să vizitați următoarea pagină — Site-uri cu o funcțională amplă și un design individual.

Deci – aveți nevoie de un site pentru:

 • A informa clienții și potențialii clienți despre Dvs., despre produsele și serviciile Dvs.
 • A obține un ajutor pentru Dvs. și clienții Dvs. în muncă.
 • A obține un instrument puternic de publicitate.
 • Creșterea numărului de clienți.
 • Sporirea gradului de cunoaștere a brand-ului Dvs.
 • Crearea bazelor de clienți, mărfuri și alt.
 • Vânzarea produselor și serviciilor prin internet.
 • și multe altele!

Pentru a vă determina de ce aveți nevoie de un site, noi vă putem ajuta în această decizie!

Are you interested in the expansion in the number of customers?

Are you interested in your brand’s, product’s and service’s awareness?

Are you interested in increasing sales?

If not, please take a look at the other our web-site’s sections. But if you want to be easily discovered by the customers and if you want your company to be renowned by people, please refer to the information below.

Thus first of all you need to understand why you need a web-site.

If you won’t use your web-site as a trading platform or won’t offer services, but you need to provide the complete information about your company, your products and services, then you need the simple and intuitive corporate web-site.

Such web-sites can be created on the base of the already ready-to-use convenient design that reduces manifold the price of the web-site. In the section Corporate web-site you can find various intuitive corporate web-sites.

If you want you web-site to be as a platform for a large amount of information, to include goods catalog and opportunity to make an online order, in other words to be an Web Shop, or you want to create a web-site with custom-made design and expanded functionality, then you have to visit the following page – Web-sites with the custom-made design and expanded functionality.

Thus you need a web-site for the following purposes:

 • To inform existing and potential customers about your company, products and services.
 • To help you and your clients in work.
 • To get powerful advertising tool
 • To increase the number of customers.
 • To enhance the brand aware ness.
 • To create a database of customers, products and other.
 • To sell products and services online.
 • And many other things!

We can help you to determine why do you need a web-site!